Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Zaptivni profili za aluminijsku stolariju >
Šifra proizvoda E-24
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 91 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-27
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 124 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-40
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 44 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-47
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 5.000,00 m
Težina g/m 20 Tvrdoća90 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Montira se na poseban detalj.
Šifra proizvoda E-50
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 5.000,00 m
Težina g/m 16 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-62
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 47 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-63
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 66 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-67
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 5.000,00 m
Težina g/m 15 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-83
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 8.000,00 m
Težina g/m 14 Tvrdoća80 ShD/65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-97
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 4.500,00 m
Težina g/m 23 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-97
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 4.500,00 m
Težina g/m 23 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-102
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 32 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-103
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 5.000,00 m
Težina g/m 20 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-108
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 7.000,00 m
Težina g/m 15 Tvrdoća90 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-117
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 8.000,00 m
Težina g/m 14 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u prostor između aluminijskog profila i stakla.
Šifra proizvoda E-126
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 6.000,00 m
Težina g/m 24 Tvrdoća80 ShD/65 ShA
Opis Montira se u aluminijsku okapnicu prozora.
Šifra proizvoda E-129
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 30 Tvrdoća65 ShA
Opis Montira se u aluminijsku okapnicu prozora.
Šifra proizvoda E-136
Naziv proizvoda profil za Al stolariju
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 168 Tvrdoća80 ShD
Opis Služi kao klin između dva aluminijska profila. Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-147
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 35 Tvrdoća65 ShA
Opis Montira se u aluminijsku okapnicu prozora.
Šifra proizvoda E-153
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 68 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-154
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 37 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Služi kao klin između dva aluminijska profila. Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-155
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 59 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-157/6
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 30 Tvrdoća65 ShA
Opis Montira se u aluminijsku okapnicu prozora.
Šifra proizvoda E-167
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 74 Tvrdoća65 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom u utor aluminijskog profila.
Šifra proizvoda E-169/4
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 4.000,00 m
Težina g/m 26 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-171
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 111 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-173
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.500,00 m
Težina g/m 44 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u prostor između aluminijskog (plastičnog) profila i stakla.
Šifra proizvoda E-174
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 4.000,00 m
Težina g/m 44 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-175
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 63 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-176
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 67 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-185
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.500,00 m
Težina g/m 30 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-189
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 167 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-190
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.800,00 m
Težina g/m 58 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptivni profil dosjeda za aluminijska klizna vrata.
Šifra proizvoda E-191
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 55 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-193
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.700,00 m
Težina g/m 140 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-194
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.500,00 m
Težina g/m 28 Tvrdoća65 ShA
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.
Šifra proizvoda E-195
Naziv proizvoda pokrivni profil
Minimalno 1.600,00 m
Težina g/m 81 Tvrdoća97 ShA
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.
Šifra proizvoda E-196
Naziv proizvoda pokrivni profil
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 80 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.
Šifra proizvoda E-205
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 5.000,00 m
Težina g/m 22 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-219
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 62 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-221
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 45 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u plastičnu letvicu za ostaljivanje.
Šifra proizvoda E-223
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.300,00 m
Težina g/m 55 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-224
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 100 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-227
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 157 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-231
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 8.000,00 m
Težina g/m 22 Tvrdoća80 ShD/65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-233
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 4.000,00 m
Težina g/m 48 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-242
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 55 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-256
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.700,00 m
Težina g/m 50 Tvrdoća80 ShD/65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Montira se na poseban detalj.
Šifra proizvoda E-261
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 136 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega". Upotrebljava se sa profilom E - 262.
Šifra proizvoda E-262
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 300 Tvrdoća82 ShA
Opis Služi kao zaptivni profil u posebnom sustavu viseće aluminijske fasade. Upotrebljava se par zajedno sa E - 261 i E - 263, koji služi kao klin.
Šifra proizvoda E-263
Naziv proizvoda klin za zaptivni profil
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 222 Tvrdoća97 ShA
Opis Služi kao klin u posebnom sustavu viseće aluminijske fasade zajedno sa E - 262.
Šifra proizvoda E-264
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 61 Tvrdoća65 ShA
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.
Šifra proizvoda E-269
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.500,00 m
Težina g/m 31 Tvrdoća90 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "lastin rep"
Šifra proizvoda E-273
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.500,00 m
Težina g/m 65 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-274
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.500,00 m
Težina g/m 45 Tvrdoća82 ShA/62 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-280
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.700,00 m
Težina g/m 27 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-302
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 7.000,00 m
Težina g/m 14 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-353
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 51 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-358
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 123 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-359
Naziv proizvoda profil za ostakljivanje
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 165 Tvrdoća97 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom u utor aluminijskog profila.
Šifra proizvoda E-389
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 185 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-468
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.500,00 m
Težina g/m 30 Tvrdoća65 ShA
Opis Montira se u aluminijsku okapnicu prozora.
Šifra proizvoda E-476
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 10.000,00 m
Težina g/m 10 Tvrdoća70 ShA
Opis Zaptivni profil koji ulazi u aluminij i služi kao brtva za staklo koje se ugrađuje u aluminijski okvir.
Šifra proizvoda E-511
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 108 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-512
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 103 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-513
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 33 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-514
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 6.500,00 m
Težina g/m 16 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u aluminijsku letvicu za ostakljivanje.
Šifra proizvoda E-517
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 8.000,00 m
Težina g/m 20 Tvrdoća60 ShA
Opis Zaptivni profil koji se ugrađuje u aluminijsku lamelu ( pod prozorski profil) koji sprečava ulazak vode.
Šifra proizvoda E-526
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 80 Tvrdoća60 ShA
Opis Umeće se u prostor između aluminijskog (plastičnog) profila i stakla.
Šifra proizvoda E-535
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 30 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u prostor između aluminijskog (plastičnog) profila i stakla.
Šifra proizvoda E-551
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 130 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor koji se koristi kod stolarije u kombinaciji sa drvom, aluminijem i plastike. Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-567
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.600,00 m
Težina g/m 38 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju)
Šifra proizvoda E-568
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 76 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-569
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.600,00 m
Težina g/m 39 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-570
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 44 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptivni profil koji se koristi kod aluminijske stolarije.
Šifra proizvoda E-572
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 81 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-573
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 300 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptivni profil koji se koristi kod aluminijske stolarije.
Šifra proizvoda E-576
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 55 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih (plastičnih) prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-591
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 135 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-592
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 154 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-594
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 55 Tvrdoća55 ShA
Opis Umeće se u prostor između aluminijskog (plastičnog) profila i stakla.Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-595
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 120 Tvrdoća80 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije. Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-596
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 47 Tvrdoća55 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije. Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-597
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 93 Tvrdoća55 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije. Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-603
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 5.000,00 m
Težina g/m 20 Tvrdoća90 ShA
Opis Profil se umeće u utor u koji ulazi staklo.
Šifra proizvoda E-605
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 46 Tvrdoća65 ShA
Opis Umeće se u prostor između aluminijskog (plastičnog) profila i stakla.Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-606
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 45 Tvrdoća65 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije. Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-607
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 151 Tvrdoća65 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije.
Šifra proizvoda E-609
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 54 Tvrdoća65 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije. Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-610
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 47 Tvrdoća65 ShA
Opis Služi kao brtva kod aluminijske stolarije. Umeće se u aluminijski utor "omega".
Šifra proizvoda E-613
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 130 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor koji se koristi kod stolarije u kombinaciji sa drvom, aluminijem i plastike. Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-613/1
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća55 ShA
Opis Zaptiva prostor koji se koristi kod stolarije u kombinaciji sa drvom, aluminijem i plastike. Umeće se u utor "omega".
Šifra proizvoda E-629
Naziv proizvoda profil za ostakljivanje
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 265 Tvrdoća55 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom od 16 mm u utor aluminijskog profila.
Šifra proizvoda E-630
Naziv proizvoda profil za ostakljivanje
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 220 Tvrdoća55 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom od 20 mm u utor aluminijskog profila.
Šifra proizvoda E-169/5
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 37 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-169/6
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.500,00 m
Težina g/m 44 Tvrdoća65 ShA
Opis Zaptiva prostor između krila i štoka aluminijskih prozora (vratiju). Umeće se u običan utor, nenazubljeni.
Šifra proizvoda E-631
Naziv proizvoda profil za pokrivanje utora
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 81 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.
Šifra proizvoda E-638
Naziv proizvoda spojni profil
Minimalno 0,00 m
Težina g/m 400 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.
Šifra proizvoda E-639
Naziv proizvoda pokrivni profil
Minimalno 0,00 m
Težina g/m 140 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za pokrivanje utora aluminijske stolarije koji nastaju spajanjem dvaju aluminijskih profila.


Vrh