Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Sudarne letvice >
Šifra proizvoda E-16
Naziv proizvoda sudarna letva
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 92 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila
Šifra proizvoda E-17
Naziv proizvoda sudarna letva
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 108 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila
Šifra proizvoda E-34
Naziv proizvoda sudarna letva
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 130 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila
Šifra proizvoda E-68
Naziv proizvoda sudarna letvica
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 173 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila
Šifra proizvoda E-75
Naziv proizvoda sudarna letvica
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 222 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila
Šifra proizvoda E-86
Naziv proizvoda sudarna letvica
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 75 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila
Šifra proizvoda E-93
Naziv proizvoda sudarna letvica
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 104 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kod dvostrukih vrata ormara za pokrivanje otvora između krila


Vrh