Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Obrubni i rubni profili >
Šifra proizvoda E-28
Naziv proizvoda profil za rub ogledala
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 84 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kao rub ogledala. Savija se na toplo prema mjerama ogledala.
Šifra proizvoda E-43
Naziv proizvoda profil za stepenice
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 101 Tvrdoća90 ShA
Opis Koristi se za kamene stepenice kao protuklizno gazište.
Šifra proizvoda E-44/10
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 56 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 10 mm
Šifra proizvoda E-44/11
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 57 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 11 mm
Šifra proizvoda E-44/13
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 58 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 13 mm
Šifra proizvoda E-44/18
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 78 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 16 do 19 mm
Šifra proizvoda E-44/20
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 98 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 20 mm
Šifra proizvoda E-44/22
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 115 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm
Šifra proizvoda E-44/26
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 150 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 25 do 27 mm
Šifra proizvoda E-44/30
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 230 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 30 mm
Šifra proizvoda E-70/18
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 70 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 18 mm
Šifra proizvoda E-70/20
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 85 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 20 mm
Šifra proizvoda E-70/22
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 103 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm
Šifra proizvoda E-99
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 133 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 16 mm
Šifra proizvoda E-177
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 64 Tvrdoća80 ShD/90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 18 mm
Šifra proizvoda E-222
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 1.200,00 m
Težina g/m 95 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 16 mm
Šifra proizvoda E-222/1
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 1.400,00 m
Težina g/m 74 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 16 mm
Šifra proizvoda E-240
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 33 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub lakirane šperploče od 12 mm
Šifra proizvoda E-253/13
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 76 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 13 mm
Šifra proizvoda E-253/17
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 107 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 17 mm
Šifra proizvoda E-267
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 135 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22,5 mm
Šifra proizvoda E-283
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 75 Tvrdoća97 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 18 mm
Šifra proizvoda E-284/20
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 315 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 20 mm
Šifra proizvoda E-287
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 225 Tvrdoća90 ShA/62 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm. Mekani obrub.
Šifra proizvoda E-319
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 190 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 28 mm
Šifra proizvoda E-325
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 156 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 18 mm
Šifra proizvoda E-341
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 180 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm
Šifra proizvoda E-341/1
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 153 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm
Šifra proizvoda E-346
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 75 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm
Šifra proizvoda E-368/16
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 105 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 16 mm
Šifra proizvoda E-368/19
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 700,00 m
Težina g/m 155 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm
Šifra proizvoda E-369
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 1.700,00 m
Težina g/m 165 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 18 mm sa folijom imitacije drva
Šifra proizvoda E-370
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 143 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm
Šifra proizvoda E-371
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 285 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm
Šifra proizvoda E-388
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 165 Tvrdoća90 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm
Šifra proizvoda E-395
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 800,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm
Šifra proizvoda E-420
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 190 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm sa visokim sjajem
Šifra proizvoda E-421
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 110 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 19 mm sa folijom imitacije drva.
Šifra proizvoda E-425
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 600,00 m
Težina g/m 175 Tvrdoća82 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 22 mm sa visokim sjajem.
Šifra proizvoda E-431
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 220 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 26 mm
Šifra proizvoda E-457/20
Naziv proizvoda obrubni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 115 Tvrdoća94 ShA
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 20 mm
Šifra proizvoda E-489
Naziv proizvoda rubni profil
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 80 Tvrdoća80 ShD
Opis Ugrađuje se na rub iverice od 18 mm


Vrh