Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Kuhinjske letvice >
Šifra proizvoda E-20
Naziv proizvoda kuhinjska letva
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 160 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida.
Šifra proizvoda E-124
Naziv proizvoda kuhinjska letva
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 257 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida
Šifra proizvoda E-166
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 3.000,00 m
Težina g/m 51 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida
Šifra proizvoda E-329
Naziv proizvoda kuhunjska letva
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 130 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida
Šifra proizvoda E-348
Naziv proizvoda kuhinjska letva donja
Minimalno 1.600,00 m
Težina g/m 180 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida
Šifra proizvoda E-349
Naziv proizvoda kuhinjska letva gornja
Minimalno 1.600,00 m
Težina g/m 150 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida
Šifra proizvoda E-407
Naziv proizvoda kuhinjska letva donja
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 180 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida
Šifra proizvoda E-408
Naziv proizvoda kuhinjska letva gornja
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 130 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za spoj radne ploče i zida


Vrh