Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Profili nosači cjena za trgovačke metalne police >
Šifra proizvoda E-380
Naziv proizvoda nosač cijena
Minimalno 1.200,00 m
Težina g/m 135 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama i za artikle s ovjesom.
Šifra proizvoda E-390
Naziv proizvoda nosač cijena
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 95 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama. Montira se pomoću dvostrane ljepive trake.
Šifra proizvoda E-398
Naziv proizvoda nosač cijena
Minimalno 1.400,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se kao dvopoložajni nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-403
Naziv proizvoda nosač cijena
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 170 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao dvopoložajni nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-405
Naziv proizvoda nosač cijena
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 82 Tvrdoća94 ShA
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama. Montira se pomoću magnetne trake.
Šifra proizvoda E-430
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 85 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama. Montira se pomoću dvostrane ljepive trake.
Šifra proizvoda E-445
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 130 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao dvopoložajni nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-450
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 1.300,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama i košarama za Wrigley žvakaće gume.
Šifra proizvoda E-506
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 75 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama. Montira se pomoću dvostrane ljepive trake.
Šifra proizvoda E-515
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 103 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-620
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-621
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 84 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-626
Naziv proizvoda nosač cijena
Minimalno 2.500,00 m
Težina g/m 105 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama.
Šifra proizvoda E-643
Naziv proizvoda profil za cijene
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 155 Tvrdoća81 ShD
Opis Koristi se kao nosač cijena na metalnim policama.


Vrh