Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Ostali profili za opremanje objekata >
Šifra proizvoda E-148
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća65 ShA
Opis Služi kao zaptivni profil između ruba ploče od 25 mm i nosećeg profila.
Šifra proizvoda E-181
Naziv proizvoda pregradni zaptivni profil
Minimalno 2.500,00 m
Težina g/m 40 Tvrdoća65 ShA
Opis Služi kao zaptivni profil između ruba ploče od 16 mm i nosećeg profila.
Šifra proizvoda E-354
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 60 Tvrdoća65 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom u utor aluminijskog profila sunčanog kolektora za toplu vodu (grijanje).
Šifra proizvoda E-365
Naziv proizvoda zaptivni profil
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 75 Tvrdoća65 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom u utor aluminijskog profila sunčanog kolektora za toplu vodu (grijanje).
Šifra proizvoda E-578
Naziv proizvoda zaptivni profil za sunčane kolektore
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 105 Tvrdoća55 ShA
Opis Uvlači se zajedno sa staklom u utor aluminijskog profila sunčanog kolektora za toplu vodu (grijanje).


Vrh