Tel: +385 (0) 52 662 868 | Ivana Sancina 3, 52420 Buzet, HRVATSKA
Profili za elektro industriju >
Šifra proizvoda E-32/12
Naziv proizvoda kabelska obujmica
Minimalno 1.500,00 m
Težina g/m 55 Tvrdoća82 ShA
Opis Koristi se kao podložna traka između cijevi i bandit trake za ovjes cijevi širine 12 mm
Šifra proizvoda E-32/20
Naziv proizvoda kabelska obujmica
Minimalno 1.200,00 m
Težina g/m 86 Tvrdoća82 ShA
Opis Koristi se kao podložna traka između cijevi i bandit trake za ovjes cijevi širine 20 mm. Može se raditi za trake od 18 do 70 mm širine.
Šifra proizvoda E-226
Naziv proizvoda poklopac za kablove
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 300 Tvrdoća80 ShD
Opis Polaže se iznad zatrpanog kabela (crveni za energetski, žuti za poštanski)
Šifra proizvoda E-226/1
Naziv proizvoda poklopac za kablove
Minimalno 500,00 m
Težina g/m 125 Tvrdoća
Opis Polaže se iznad zatrpanog kabela (crveni za energetski, žuti za poštanski)
Šifra proizvoda E-333
Naziv proizvoda profil za sabirnice
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 120 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se u elektro-ormarima za montiranje i razdvajanje sabirnica.
Šifra proizvoda E-394
Naziv proizvoda kanal za kablove
Minimalno 1.400,00 m
Težina g/m 120 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za motiranje snopa žica u unutrašnjosti kamp-kućice.
Šifra proizvoda E-404
Naziv proizvoda kanal za kablove
Minimalno 2.600,00 m
Težina g/m 66 Tvrdoća80 ShD
Opis Koristi se za motiranje snopa žica u unutrašnjosti kamp-kućice.
Šifra proizvoda E-451
Naziv proizvoda profil za el. ormare
Minimalno 2.500,00 m
Težina g/m 68 Tvrdoća80 ShD/82 ShA
Opis Koristi se kao spoj za montažu kuta el.ormarića
Šifra proizvoda E-487/20
Naziv proizvoda kabelska obujmica
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 95 Tvrdoća65 ShA
Opis Koristi se kao podložna traka između cijevi i bandit trake za ovjes cijevi širine 20 mm
Šifra proizvoda E-487/24
Naziv proizvoda kabelska obujmica
Minimalno 1.000,00 m
Težina g/m 140 Tvrdoća65 ShA
Opis Koristi se kao podložna traka između cijevi i bandit trake za ovjes cijevi širine 24 mm
Šifra proizvoda E-555
Naziv proizvoda zaštitni profil za kabel
Minimalno 2.000,00 m
Težina g/m 305 Tvrdoća80 ShD
Opis Profil koji se koristi za zaštitu kablova u zemlji.


Vrh